Đội ngũ cố vấn

02-03-2015
Là các chuyên gia hàng đầu, dày dạn kinh nghiệm trong lĩnh vực Tâm lý học, Sinh trắc học dấu vân tay và phát triển con người thông qua Sinh trắc học.

- Chuyên viên huấn luyện ADRC tại Việt Nam.

- Chuyên gia đào tạo lĩnh vực xác định tố chất và phát triển con người thông qua khoa học Sinh trắc học dấu vân tay.
- Phó giám đốc trung tâm hội Khoa học Tâm lý Giáo dục phía nam.
- Chuyên viên huấn luyện ADRC tại Việt Nam.
- Tư vấn hơn 1000 báo cáo và hơn 1200 phụ huynh.

- Sáng lập viên và CEO Trung tâm nghiên cứu Sinh trắc học dấu vân tay châu Á (ADRC).
- 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Sinh trắc học dấu vân tay – tư vấn cho hơn 1,500 phụ huynh và hơn 30 công ty hàng đầu.
- Chứng nhận chuyên viên tư vấn cấp cao về ngành sinh trắc dấu vân tay.
- Tư vấn marketing cho công ty DMIT – công ty về công nghệ Sinh trắc vân tay hàng đầu tại Malaysia.

 


Hợp tác
SĐT: 0909 009 306
Marketing
SĐT: 0901 442 224
Tư vấn viên: Ms.Năm
SĐT: 0908 401 760
Chat