Hotline hỗ trợ
0909. 009. 306
English Tiếng Việt

TRẺ HỌC CÁCH HÀNH XỬ THEO MÔI TRƯỜNG SỐNG.

23-09-2016
Trẻ con như một tờ giấy trắng, các em rất dễ bắt chước các hành vi của mọi người xung quanh. Vì thế môi trường sống là vô cùng quan trọng đối với sự phát triển và hoàn thiện nhân cách của mỗi đứa trẻ.

Nếu sống trong môi trường chỉ trích,
Trẻ sẽ học thói chỉ trích.
Nếu sống trong môi trường thù địch,
Trẻ sẽ học thói gây gổ.
Nếu sống trong môi trường lo sợ,
Trẻ sẽ trở nên e dè.
Nếu sống trong sự thương hại,
Trẻ sẽ cảm thấy tự thương hại bản thân.
Nếu sống trong môi trường bị cười chê,
Trẻ sẽ trở nên nhút nhát.
Nếu sống trong môi trường đố kị,
Trẻ sẽ học thói ghen tị.
Nếu sống trong sự hổ thẹn,
Trẻ sẽ có mặc cảm tội lỗi.
Nếu sống trong môi trường luôn nhận được sự khích lệ,
Trẻ sẽ trở nên tự tin.

Trẻ hành xử theo môi trường sống trong gia đình.


Nếu sống trong môi trường khoan dung,
Trẻ sẽ học được chữ Nhẫn.
Nếu sống trong môi trường tán dương,
Trẻ sẽ học được cách khen ngợi người khác.
Nếu sống trong môi trường được chấp nhận,
Trẻ sẽ học được cách yêu thương.
Nếu sống trong môi trường đồng thuận,
Trẻ sẽ học được cách yêu bản thân mình.
Nếu sống trong môi trường công nhận,
Trẻ sẽ nhận ra được lợi ích của việc thiết lập mục tiêu.
Nếu sống trong môi trường sẻ chia,
Trẻ sẽ học được cách cho đi rộng lượng và hào phóng.
Nếu sống trong môi trường thành thật,
Trẻ sẽ học được tính trung thực.

Hãy tạo cho con một môi trường sống tốt đẹp.


Nếu sống trong môi trường công bằng,
Trẻ sẽ học được cách cư xử công minh.
Sống trong thế giới của lòng nhân ái và sự quan tâm,
Trẻ sẽ học được cách lễ phép và tôn trọng người khác.
Nếu sống trong môi trường an toàn,
Trẻ sẽ học được cách tin tưởng vào bản thân và những gì xung quanh chúng.
Nếu sống trong môi trường thân thiện,
Trẻ sẽ hiểu rằng thế giới này là một nơi tốt đẹp để sinh sống.
Sưu tầm: Children learn what they live – Dorothy Law Nolte.


Hợp tác
SĐT: 0909 009 306
Marketing
SĐT: 0901 442 224
Tư vấn viên: Ms.Năm
SĐT: 0908 401 760
Chat